شهرستان ها

آسیب‌های شهری از طریق فرهنگ و هنر و مشارکت مردم حل می شود

رشت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر پرهیز از نگاه تک بعدی در برگزاری جشنواره ها به مسائل، گفت: معضلات و آسیب‌های شهری از طریق فرهنگ، هنر و مشارکت مردم حل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه سیاست گذاری جشنواره خیابانی تئاتر شهروند با بیان اینکه این جشنواره یک معادله چند مجهولی را حل کرده است، اظهار کرد: معضلات و آسیب‌های شهری را باید از طریق فرهنگ و هنر و مشارکت مردم حل کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه جشنواره‌ها نباید به مسائل نگاه یک بعدی داشته باشد، افزود: شهرداری‌ها در کشورهای مختلف دنیا رهبری جریان فرهنگی را بر عهده دارند و ما نیز باید رویکرد فرهنگی در حل مشکلات را در دستور کار داشته باشیم.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به مسائل فرهنگی با توجه به گفتمان دولت فعلی، تصریح کرد: مرکز زدایی و برگزاری جشنواره‌ها در شهرستان‌های مختلف تمرینی برای مشارکت نهادها در حوزه فرهنگ است.

ثقتی با بیان اینکه یکی از موضوعات فرا سازمانی فرهنگ است، بیان کرد: این نگاه که متولی فرهنگ، وزارت ارشاد است مترود شده و همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید در این باره احساس مسئولیت کنند چرا که فرهنگ نقطه مشترک تمام ادیان، اقوام و حوزه‌ها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان افزود: تمام نهادهایی که می‌توانند ارزش افزوده داشته باشند باید با محوریت ارشاد پای کار آمده و نتایج این همکاری نیز به سمع و نظر مردم برسد.

وی با تاکید بر سرعت اعطای مجوز به برنامه‌های کنسرت و برنامه‌های تفریحی، عنوان کرد: برنامه‌های تفریحی و شاد معضلات را کم کرده و آرامش و تاب آوری مردم را افزایش می‌دهد.

ثقتی با اشاره به برگزاری جشنواره میراث ناملموس، گفت: مردم گفتمان دولت را انتخاب کردند و باید به اعتماد و انتخاب آنها توجه کنیم تا اثر انتخاب خود را در رویدادها ببینند لذا برگزاری جشنواره‌ها در این دولت باید فرقی با دولت قبل داشته باشد.

رشت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر پرهیز از نگاه تک بعدی در برگزاری جشنواره ها به مسائل، گفت: معضلات و آسیب‌های شهری از طریق فرهنگ، هنر و مشارکت مردم حل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه سیاست گذاری جشنواره خیابانی تئاتر شهروند با بیان اینکه این جشنواره یک معادله چند مجهولی را حل کرده است، اظهار کرد: معضلات و آسیب‌های شهری را باید از طریق فرهنگ و هنر و مشارکت مردم حل کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به اینکه جشنواره‌ها نباید به مسائل نگاه یک بعدی داشته باشد، افزود: شهرداری‌ها در کشورهای مختلف دنیا رهبری جریان فرهنگی را بر عهده دارند و ما نیز باید رویکرد فرهنگی در حل مشکلات را در دستور کار داشته باشیم.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به مسائل فرهنگی با توجه به گفتمان دولت فعلی، تصریح کرد: مرکز زدایی و برگزاری جشنواره‌ها در شهرستان‌های مختلف تمرینی برای مشارکت نهادها در حوزه فرهنگ است.

ثقتی با بیان اینکه یکی از موضوعات فرا سازمانی فرهنگ است، بیان کرد: این نگاه که متولی فرهنگ، وزارت ارشاد است مترود شده و همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید در این باره احساس مسئولیت کنند چرا که فرهنگ نقطه مشترک تمام ادیان، اقوام و حوزه‌ها است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان افزود: تمام نهادهایی که می‌توانند ارزش افزوده داشته باشند باید با محوریت ارشاد پای کار آمده و نتایج این همکاری نیز به سمع و نظر مردم برسد.

وی با تاکید بر سرعت اعطای مجوز به برنامه‌های کنسرت و برنامه‌های تفریحی، عنوان کرد: برنامه‌های تفریحی و شاد معضلات را کم کرده و آرامش و تاب آوری مردم را افزایش می‌دهد.

ثقتی با اشاره به برگزاری جشنواره میراث ناملموس، گفت: مردم گفتمان دولت را انتخاب کردند و باید به اعتماد و انتخاب آنها توجه کنیم تا اثر انتخاب خود را در رویدادها ببینند لذا برگزاری جشنواره‌ها در این دولت باید فرقی با دولت قبل داشته باشد.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا