اصلاح تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی

  • 03 آبان 1399 - 13:17


هیات وزیران با انجام تعدادی اصلاح تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی موافقت کرد.


به گزارش خبرگزاری فارس، هیات وزیران با انجام تعدادی اصلاح تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی موافقت کرد.

هیات وزیران در جلسه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تصویب کرد:

در بخش مرکزی شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی، دهستان گرم ‌تمام ‏ده از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره ۱ پیوست، تعداد  ۵۷ روستا، مزرعه‏ و مکان‌ ایجاد می‌شود.

هم چنین، روستای گرم تمام‌ده به عنوان مرکز دهستان گرم‌ تمام ‏ده تعیین می ‏شود.

در شهرستان نهبندان نیز دهستان گرم ‌تمام ‏ده از بخش مرکزی، منتزع و به بخش شوسف ملحق می‏ شود و محدوده جغرافیایی دهستان‏ های بندان و نه بخش مرکزی و دهستان شوسف بخش شوسف تغییر می ‏یابد. 

افزون بر این، در بخش شوسف، روستای حسن‌آباد از دهستان شوسف، منتزع و به دهستان گرم‌ تمام‏ ده ملحق می‌شود.

هم چنین، در بخش شوسف، دهستان سهل‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره ۲ پیوست، تعداد ۷۳ روستا، مزرعه‏ و مکان مندرج ایجاد می شود.

روستای سهل‌آباد نیز به عنوان مرکز دهستان سهل‌آباد تعیین می‏ شود.

افزون بر این، در شهرستان نهبندان، روستاها، مزرعه‏ ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره ۳ پیوست، تعداد ۵۶ روستا، مزرعه‏ و مکان‌، از دهستان میغان بخش مرکزی، منتزع و به دهستان عربخانه بخش شوسف ملحق می‌شود:

هم چنین، در بخش شوسف، روستای اسماعیل‌آباد دهن‌نو از دهستان شوسف، منتزع و به دهستان عربخانه ملحق می‌شود.

افزون بر این، در بخش شوسف، دهستان سیدال از ترکیب روستاها، مزرعه ‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی نقشه شماره (۳) پیوست، تعداد ۶۵ روستا، مزرعه‏ و مکان‌ ایجاد می شود.

هم چنین، روستای سیدال به عنوان مرکز دهستان سیدال تعیین می ‏شود.

افزون بر این، در شهرستان نهبندان، بخش سرداران از ترکیب دهستان‌های عربخانه، سهل‌آباد و سیدال ایجاد می‌شود.

روستای دهک نیز به عنوان مرکز بخش سرداران تعیین می‏ شود.

 

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

    برچسب ها

    ثبت دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0