سیاسی

انتقاد به روند برگزاری انتخابات کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاه‌های علوم پزشکی


ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگان ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل در ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎهی وزارت بهداﺷﺖ در نامه‌ای به مدیرکل فرهنگی این وزارتخانه به روند برگزاری انتخابات کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاه های علوم پزشکی انتقاد کردند.


به گزارش حوزه تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگان ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل در ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ طی نامه‌ای به حسن زائری مدیرکل فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت ضمن انتقاد به روند برگزاری انتخابات کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاه های علوم پزشکی، تاکید کردند: اگر از ابتدا قرار بود خود دانشگاه به برگزاری انتخابات مبادرت کنند پس چرا سرنوشت کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاه های علوم پزشکی را 5 ماه معطل دعواهای خود نگه داشتید؟ 

متن این نامه به شرح زیر است:

آقای دکتر حسن زائری

مدیرکل فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت

آن چیزی که در این مدت در مدیریت شما در وزارت بهداشت صورت گرفته است مصداق کامل نادیده گرفتن نهادهای برآمده از دانشجو و دانشگاه مانند شورای ناظر بر نشریات دانشگاهیان وزارت بهداشت است.

طبق مصوبه‌ سی و چهارمین جلسه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهیان مورخ 20/2/99 قرار بر این بود که با شیوع ویروس منحوس کرونا و تعطیلی دانشگاه ها انتخابات کمیته ناطر بر نشریات دانشگاه های علوم پزشکی تا زمان ایجاد سامانه ایمن و شفاف  و سرتاسری برای برگزاری انتخابات تا اواسط تابستان به تعویق بیفتد. ما نیز برای حفظ کامل حقوق دانشجویان و حفظ سلامت آنان با این شیوه و تعویق انتخابات موافقت کردیم.

اما شما در اقدامی عجیب به جای پاسخگویی در مورد چرایی آماده نشدن سامانه طی نامه ای با شماره 1851/601/ د مورخ 12/07/99 خطاب به معاونت های فرهنگی دانشجویی، پس از حدود دو ماه تاخیر از زمان موعود آماده سازی این سامانه دستور دادید هر دانشگاه حداکثر تا 30 مهر ماه انتخابات خود را برگزار نماید و گزارش آن را اعلام کند. بماند، که هنوز در دوم آبان ماه تکلیف انتخابات بیش از ۲۰ دانشگاه نامعلوم است.

از شما در مورد این تخلف و تناقض آشکار سوال داریم، بر اساس کدام مصوبه شورای ناظر تصمیم گرفتید ابتکار برگزاری انتخابات را به جای سامانه سرتاسری به خود دانشگاه واگذار نمایید؟

اگر از ابتدا قرار بود خود دانشگاه به برگزاری انتخابات مبادرت نمایند پس چرا سرنوشت کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاه های علوم پزشکی را 5 ماه معطل دعواهای خود نگه داشتید؟ چرا با وجود دستورجلسه ها، درخواست ها و شکایات متعدد 5 ماه است که جلسه شورای ناظر بر نشریات داشنگاهیان برگزار نشده است؟ و خیلی چراهای دیگر….

معین رضیئی
علی چنارانی

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگان ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل در ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

انتهای پیام/


خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا