• امروز : دوشنبه - ۴ بهمن - ۱۴۰۰
 • برابر با : Monday - 24 January - 2022

اهدای شال پهلوانی به برادران گرایی – شیراز

 • ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰:۳۵

مراسم تجلیل و اهدای شال پهلوانی به برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی به همت هیات پهلوانی و زورخانه ای فارس با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی،خیرین،مسئولین شهری و استانی شامگاه چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ در زورخانه پهلوان خلیل عقاب شیراز برگزار شد.


      


مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

حضور علی رضل دبیر در مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

مراسم تجلیل از برداران گرایی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
 - شیراز

اهدا دو واحد آپارتمان به برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
- شیراز

اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
- شیراز

اهدا دو واحد آپارتمان به برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
- شیراز

اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
- شیراز

اهدا دو واحد آپارتمان به برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
- شیراز

اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
- شیراز

اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
- شیراز

اهدا شال پهلوانی و تجلیل از برادران گرايی قهرمانان شیرازی کشتی فرنگی
- شیراز


خبرگزاری ایسنا

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0