شهرستان ها

ایجاد رشته‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس زیست‌بوم مناطق

تبریز- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: دانشکده‌های جدید و رشته‌های مطابق با زیست‌بوم مناطق در این دانشگاه طراحی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی طهرانچی روز یک شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی، با تأکید بر اینکه عزم جدی داریم که توان دانشگاه را به حل مسائل اجتماعی و اقتصادی معطوف کنیم، افزود: آمایش اقتصادی و اجتماعی مناطق با در نظر گرفتن مؤلفه جمعیتی و زیست‌بوم مناطق در حال تدوین است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها مأموریت دارند تا سه ماه آینده، آمایش استانی را نهایی کند که مطابق با این آمایش، دانشکده‌های جدید و رشته‌های مطابق با زیست‌بوم طراحی می‌شوند.

وی با بیان اینکه مراکز دانشگاه آزاد را به دانشکده‌های مهارت‌آموزی و نواحی نوآوری تبدیل می‌کنیم، گفت: در این راستا رخداد “عصر امید” را با هزار ایده و هزار شرکت و یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا می‌کنیم.

طهرانچی با تأکید بر هویت‌سازی برای ماندگاری هیأت علمی در دانشگاه، اظهار کرد: در این راستا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اراضی تحقیقاتی برای اساتید و اعضای هیأت علمی اختصاص خواهد یافت.

دانشگاه کارآفرین نیاز شدید جامعه است

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی جامعه، به‌شدت به دانشگاه کارآفرین نیاز داریم، گفت: رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی در انطباق با با زیست‌بوم و نظام مسائل مناطق، رویکرد مبارکی است.

عابدین خرّم نیز در این دیدار اظهار کرد: دانشگاه آزاد به تحول در حوزه مهارت‌افزایی، تربیت انسان‌های کارآمد و نوآوری در مشاغل نیاز دارد.

وی با بیان اینکه تنظیم دخل و خرج دانشگاه آزاد، با ظرفیت‌های منطقه‌ای محقق می‌شود، افزود: ما با بیکاری پنهان مواجهیم و شغل درصد قابل توجهی از افراد با تحصیلات آنان مرتبط نیست و دانشگاه آزاد با اصلاحات اساسی می‌تواند این مشکل را مرتفع کند.

خرّم همچنین گفت: در علوم انسانی و فرهنگ علم‌آموزی، دچار عقب‌افتادگی جدی هستیم و بر این اساس، مسأله‌محور شدن دانشگاه و مهارت‌آموزی مبتنی بر نیازمندی‌های مناطق باید به اولویت مدیران دانشگاه آزاد تبدیل شود.

تبریز- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: دانشکده‌های جدید و رشته‌های مطابق با زیست‌بوم مناطق در این دانشگاه طراحی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی طهرانچی روز یک شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی، با تأکید بر اینکه عزم جدی داریم که توان دانشگاه را به حل مسائل اجتماعی و اقتصادی معطوف کنیم، افزود: آمایش اقتصادی و اجتماعی مناطق با در نظر گرفتن مؤلفه جمعیتی و زیست‌بوم مناطق در حال تدوین است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها مأموریت دارند تا سه ماه آینده، آمایش استانی را نهایی کند که مطابق با این آمایش، دانشکده‌های جدید و رشته‌های مطابق با زیست‌بوم طراحی می‌شوند.

وی با بیان اینکه مراکز دانشگاه آزاد را به دانشکده‌های مهارت‌آموزی و نواحی نوآوری تبدیل می‌کنیم، گفت: در این راستا رخداد “عصر امید” را با هزار ایده و هزار شرکت و یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا می‌کنیم.

طهرانچی با تأکید بر هویت‌سازی برای ماندگاری هیأت علمی در دانشگاه، اظهار کرد: در این راستا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اراضی تحقیقاتی برای اساتید و اعضای هیأت علمی اختصاص خواهد یافت.

دانشگاه کارآفرین نیاز شدید جامعه است

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی جامعه، به‌شدت به دانشگاه کارآفرین نیاز داریم، گفت: رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی در انطباق با با زیست‌بوم و نظام مسائل مناطق، رویکرد مبارکی است.

عابدین خرّم نیز در این دیدار اظهار کرد: دانشگاه آزاد به تحول در حوزه مهارت‌افزایی، تربیت انسان‌های کارآمد و نوآوری در مشاغل نیاز دارد.

وی با بیان اینکه تنظیم دخل و خرج دانشگاه آزاد، با ظرفیت‌های منطقه‌ای محقق می‌شود، افزود: ما با بیکاری پنهان مواجهیم و شغل درصد قابل توجهی از افراد با تحصیلات آنان مرتبط نیست و دانشگاه آزاد با اصلاحات اساسی می‌تواند این مشکل را مرتفع کند.

خرّم همچنین گفت: در علوم انسانی و فرهنگ علم‌آموزی، دچار عقب‌افتادگی جدی هستیم و بر این اساس، مسأله‌محور شدن دانشگاه و مهارت‌آموزی مبتنی بر نیازمندی‌های مناطق باید به اولویت مدیران دانشگاه آزاد تبدیل شود.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا