شهرستان ها

برخورد با اخلالگران اقتصادی جدی خواهد بود

قزوین- رییس کل دادگستری قزوین گفت: در دستگاه قضائی از جنبه مبارزه با اخلالگران اقتصادی تکلیف داریم با متخلفان برخورد قضائی و کیفری جدی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر علی شعبانی صبح یک‌شنبه در جلسه تجمیعی تنظیم بازار که در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: قزوین جزو استان‌های موفق در مدیریت بازار در روزهای اخیر بوده است.

رئیس کل دادگستر استان قزوین افزود: ارز ترجیحی فسادها و رانت‌هایی را ایجاد کرد که باعث خسارت به مردم و کشور شد و طبیعتاً دولت برای مبارزه با فساد راه خوبی را در پیش گرفته است.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت برای تغییر ساختار یارانه در کشور تصمیم درستی بود، اذعان کرد: همه باید در مسیر پیش رو به دولت کمک کنیم تا از این مرحله مهم عبور کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: دستگاه قضائی در کنار مسئولان اجرایی است و سعی می‌کنیم با حمایت خود بتوانیم این خدمت بزرگ را به مردم داشته باشیم.

شعبانی عنوان کرد: بخشی از تخلفات جنبه تعزیراتی دارد اما ما در دستگاه قضائی از جنبه مبارزه با اخلالگران اقتصادی تکلیف داریم با متخلفان برخورد قضائی و کیفری داشته باشیم که دارای اثر بازدارندگی بیشتری است.

وی عنوان کرد: متأسفانه تعداد محدودی از مجموعه دستگاه‌های اجرایی دست به تخلف می‌زنند که نیاز است مدیران نظارت بیشتری داشته باشند در غیر این صورت برخورد ما با این دسته از افراد بسیار سخت‌تر از برخورد با تخلفات دیگران خواهد بود.

قزوین- رییس کل دادگستری قزوین گفت: در دستگاه قضائی از جنبه مبارزه با اخلالگران اقتصادی تکلیف داریم با متخلفان برخورد قضائی و کیفری جدی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر علی شعبانی صبح یک‌شنبه در جلسه تجمیعی تنظیم بازار که در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: قزوین جزو استان‌های موفق در مدیریت بازار در روزهای اخیر بوده است.

رئیس کل دادگستر استان قزوین افزود: ارز ترجیحی فسادها و رانت‌هایی را ایجاد کرد که باعث خسارت به مردم و کشور شد و طبیعتاً دولت برای مبارزه با فساد راه خوبی را در پیش گرفته است.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت برای تغییر ساختار یارانه در کشور تصمیم درستی بود، اذعان کرد: همه باید در مسیر پیش رو به دولت کمک کنیم تا از این مرحله مهم عبور کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: دستگاه قضائی در کنار مسئولان اجرایی است و سعی می‌کنیم با حمایت خود بتوانیم این خدمت بزرگ را به مردم داشته باشیم.

شعبانی عنوان کرد: بخشی از تخلفات جنبه تعزیراتی دارد اما ما در دستگاه قضائی از جنبه مبارزه با اخلالگران اقتصادی تکلیف داریم با متخلفان برخورد قضائی و کیفری داشته باشیم که دارای اثر بازدارندگی بیشتری است.

وی عنوان کرد: متأسفانه تعداد محدودی از مجموعه دستگاه‌های اجرایی دست به تخلف می‌زنند که نیاز است مدیران نظارت بیشتری داشته باشند در غیر این صورت برخورد ما با این دسته از افراد بسیار سخت‌تر از برخورد با تخلفات دیگران خواهد بود.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا