حوادث

برخورد جدی و ضربتی با سارقان

جانشین رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد؛

جانشین رئیس پلیس پایتخت، با اشاره به اینکه سرقت از جمله مولفه‌هایی است که امنیت و آرامش جامعه را برهم می‌زند، گفت: همه تلاش خود را بکار بسته ایم تا مقتدرانه و ضربتی با سارقان برخورد کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند با اشاره به اینکه سارقانی که به صورت تیمی فعالیت دارند و اقدام به سرقت‌های خشن می‌کنند غالباً با سو استفاده از گستردگی و حجم بالای جمعیت موجود در تهران از این موضوع بهره برداری می‌کنند، افزود: برخورد اینگونه سارقان نشان دهنده این موضوع است که این افراد از عدم شناخته شدن و ساکن نبودن در تهران استفاده می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مجرمان مطمئن باشند به هر کجای کشور متواری شوند، حتماً شناسایی و دستگیر خواهند شد، اظهار داشت: سارقان ممکن است به دلیل سکونت در خانه‌های مجردی و یا برگشتن به سکونتگاه‌های خود در هر جای کشور، بتوانند چند وقتی را از دست پلیس فرار کنند ولی مطمئن باشند که پلیس به سطحی از توانمندی دست پیدا کرده است که در نهایت آن‌ها را دستگیر خواهند کرد.

هداوند با اشاره به اینکه وقاحت و جسارت سارقان در سرقت‌های خشن را بر نمی‌تابیم، گفت: برخورد مقتدرانه پلیس با سارقان و مالخران به صورت مستمر در دستور کار است و سارقان مطمئن باشند که دیر یا زود دستگیر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند با اشاره به اینکه سارقانی که به صورت تیمی فعالیت دارند و اقدام به سرقت‌های خشن می‌کنند غالباً با سو استفاده از گستردگی و حجم بالای جمعیت موجود در تهران از این موضوع بهره برداری می‌کنند، افزود: برخورد اینگونه سارقان نشان دهنده این موضوع است که این افراد از عدم شناخته شدن و ساکن نبودن در تهران استفاده می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مجرمان مطمئن باشند به هر کجای کشور متواری شوند، حتماً شناسایی و دستگیر خواهند شد، اظهار داشت: سارقان ممکن است به دلیل سکونت در خانه‌های مجردی و یا برگشتن به سکونتگاه‌های خود در هر جای کشور، بتوانند چند وقتی را از دست پلیس فرار کنند ولی مطمئن باشند که پلیس به سطحی از توانمندی دست پیدا کرده است که در نهایت آن‌ها را دستگیر خواهند کرد.

هداوند با اشاره به اینکه وقاحت و جسارت سارقان در سرقت‌های خشن را بر نمی‌تابیم، گفت: برخورد مقتدرانه پلیس با سارقان و مالخران به صورت مستمر در دستور کار است و سارقان مطمئن باشند که دیر یا زود دستگیر خواهند شد.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا