بین الملل

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

پرونده شهادت «شیرین ابو عاقله»/ ۱۵

جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در ترور «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته و بسیاری از کاریکاتوریست ها با نگاهی هنری و ظریف به این مساله پرداخته اند.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل، محمدعلی تخت رونده:جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی در ترور «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته و بسیاری از کاریکاتوریست ها با نگاهی هنری و ظریف به این مساله پرداخته اند.

ترورِ حقیقت

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

شیرین، حامی فلسطین

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

فلسطین؛ شیرین را تشییع کرد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

هراس رژیم صهیونیستی از قدرت رسانه‌ها

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

کارنامه مملو از جنایت رژیم صهیونیستی در ترور خبرنگاران

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

جنایات اشغالگران؛ قتل کودکان، زنان.. و خبرنگاران!

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

تقدیم به روح شیرین ابوعاقله

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

شیرین، جنین، فلسطین

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

رسانه‌های غربی!

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

او مسلح به دوربین بود!
جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

تالار افتخارات نظامیان صهیونیست!

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

اکنون جهان نظاره گر ماست!

جنایت ترور «ابوعاقله» به روایت کاریکاتور/ وقتی حقیقت ترور شد

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا