شهرستان ها

دانش‌بنیان‌ها به کمک رفع مشکلات زیست محیطی اصفهان بیایند

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از شرکت‌های دانش بنیان و فناور این استان خواست که برای کمک به رفع مشکلات زیست محیطی این خطه کمک کنند.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان می‌توان در زمینه مشکلات زیست‌محیطی استان از جمله مصرف بهینه آب، برق، انرژی و استفاده از پساب و تصفیه پساب می‌توان کمک گرفت، اظهار داشت: استان اصفهان و کشور هم اکنون با معضل بیابان زایی و کانون‌های گردوغبار درگیر است و شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان برای ارائه روش‌هایی در کنترل بیابان و اجرای طرح‌های بیابان زدایی می‌توانند کمک کنند.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه آلودگی هوا و کاهش منابع آلاینده در بخش صنعت و خودروها بی تردید می‌توان از ظرفیت‌های دانش بنیانی این شهرک استفاده کرد و دانش بنیان‌ها باید به کمک رفع مشکلات زیست محیطی استان بیایند.

شیشه فروش تصریح کرد: معضلاتی چون کمبود منابع آب، خشکسالی و فرونشست زمین از جمله تهدیدات استان است که با توجه به پتانسیل علمی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که از این ظرفیت برای اجرایی کردن طرح‌های کاهش خطر و پاسخ به بحران کمک بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ابراز داشت: طبق قانون مدیریت بحران همه دستگاه‌ها موظفند که مخاطرات را شناسایی کرده و برنامه کاهش خطر در خصوص هر یک از مخاطرات و پاسخ به آنها را تهیه کنند.

شیشه فروش افزود: شرکت‌های مستقر در این شهرک این ظرفیت را دارند که به دستگاه‌ها کمک کنند برای اجرای این طرح‌ها که ماحصل آن کاهش اثرات حوادث غیر مترقبه خواهد بود.

وی اضافه کرد: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در حوزه پساب و تصفیه آن و نیز مصرف بهینه انرژی می‌توانند راهکارهای مناسبی داشته باشند.

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از شرکت‌های دانش بنیان و فناور این استان خواست که برای کمک به رفع مشکلات زیست محیطی این خطه کمک کنند.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان می‌توان در زمینه مشکلات زیست‌محیطی استان از جمله مصرف بهینه آب، برق، انرژی و استفاده از پساب و تصفیه پساب می‌توان کمک گرفت، اظهار داشت: استان اصفهان و کشور هم اکنون با معضل بیابان زایی و کانون‌های گردوغبار درگیر است و شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان برای ارائه روش‌هایی در کنترل بیابان و اجرای طرح‌های بیابان زدایی می‌توانند کمک کنند.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه آلودگی هوا و کاهش منابع آلاینده در بخش صنعت و خودروها بی تردید می‌توان از ظرفیت‌های دانش بنیانی این شهرک استفاده کرد و دانش بنیان‌ها باید به کمک رفع مشکلات زیست محیطی استان بیایند.

شیشه فروش تصریح کرد: معضلاتی چون کمبود منابع آب، خشکسالی و فرونشست زمین از جمله تهدیدات استان است که با توجه به پتانسیل علمی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که از این ظرفیت برای اجرایی کردن طرح‌های کاهش خطر و پاسخ به بحران کمک بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ابراز داشت: طبق قانون مدیریت بحران همه دستگاه‌ها موظفند که مخاطرات را شناسایی کرده و برنامه کاهش خطر در خصوص هر یک از مخاطرات و پاسخ به آنها را تهیه کنند.

شیشه فروش افزود: شرکت‌های مستقر در این شهرک این ظرفیت را دارند که به دستگاه‌ها کمک کنند برای اجرای این طرح‌ها که ماحصل آن کاهش اثرات حوادث غیر مترقبه خواهد بود.

وی اضافه کرد: شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در حوزه پساب و تصفیه آن و نیز مصرف بهینه انرژی می‌توانند راهکارهای مناسبی داشته باشند.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا