شهرستان ها

سرانه خوابگاه علوم پزشکی خراسان شمالی یک سوم کشور است

بجنورد- معاون دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: سرانه خوابگاه علوم پزشکی استان ۳.۷۰ متر مربع است که این عدد در کشور ۱۲ می باشد لذا برای رفع این مشکل نیازمند ورود و همکاری خیران هستیم.

به‌گزارش خبرنگار مهر، سید احیا سیدی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۲۰ کانون فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فعال هستند که با همراهی آنان برنامه‌های متعدد فرهنگی برقرار است.

معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده تمامی دانشجویان متقاضی خوابگاه در خوابگاه‌ها اسکان داده شدند درحالی‌که این جزو تعهدات دانشگاه نبود.

وی افزود: ۱۴۰ دانشجو در خوابگاه دانشگاه آزاد اسکان دارند که ۵۰ درصد هزینه‌های آنان را پرداخت می‌کنیم.

سیدی از کلنگ زنی یک خوابگاه ۴۰۰ نفره طی روزهای آتی خبر داد و گفت: قاز دوم خوابگاه ۱۶ آذر با ظرفیت حدود ۱۶۰ دانشجو نیز کلنگ زنی می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی بیان داشت: سرانه خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۳ متر و ۷۰ سانت است که این عدد در کشور ۱۲ متر می‌باشد؛ لذا برای رفع این مشکل خیران باید به خوابگاه ازی روی آورند.

وی در پایان گفت: در مجموع ۶۷۰ دختر و ۳۷۴ پسر در خوابگاه‌های دانشگاه ساکن هستند.

بجنورد- معاون دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: سرانه خوابگاه علوم پزشکی استان ۳.۷۰ متر مربع است که این عدد در کشور ۱۲ می باشد لذا برای رفع این مشکل نیازمند ورود و همکاری خیران هستیم.

به‌گزارش خبرنگار مهر، سید احیا سیدی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۲۰ کانون فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فعال هستند که با همراهی آنان برنامه‌های متعدد فرهنگی برقرار است.

معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده تمامی دانشجویان متقاضی خوابگاه در خوابگاه‌ها اسکان داده شدند درحالی‌که این جزو تعهدات دانشگاه نبود.

وی افزود: ۱۴۰ دانشجو در خوابگاه دانشگاه آزاد اسکان دارند که ۵۰ درصد هزینه‌های آنان را پرداخت می‌کنیم.

سیدی از کلنگ زنی یک خوابگاه ۴۰۰ نفره طی روزهای آتی خبر داد و گفت: قاز دوم خوابگاه ۱۶ آذر با ظرفیت حدود ۱۶۰ دانشجو نیز کلنگ زنی می‌شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی بیان داشت: سرانه خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ۳ متر و ۷۰ سانت است که این عدد در کشور ۱۲ متر می‌باشد؛ لذا برای رفع این مشکل خیران باید به خوابگاه ازی روی آورند.

وی در پایان گفت: در مجموع ۶۷۰ دختر و ۳۷۴ پسر در خوابگاه‌های دانشگاه ساکن هستند.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا