جامعه

سرپرست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران منصوب شد

با حکم شهردار تهران؛

زاکانی بیگی را به عنوان عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست جدید شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران منصوب شد.

طی حکمی از سوی علیرضا زاکانی شهردار تهران، «سعید بیگی» به عنوان عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران منصوب شد.

پیش از انتصاب اخیر، قدرت الله محمدی عهده دار این مسئولیت بود.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا