دانش و فناوری

سه دوره بلند مدت آموزشی در حوزه فناوری فضایی برگزار می شود

توسط مرکز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا – اقیانوسیه؛

مرکز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا – اقیانوسیه زیر نظر سازمان ملل متحد ۳ دوره بلندمدت آموزشی در حوزه فناوری فضایی برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، این دوره‌های بلند مدت آموزشی شامل سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، ارتباطات ماهواره‌ای و سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای جهانی است که توسط مرکز آموزش علوم و فناوری فضایی آسیا – اقیانوسیه (CSSTEAP) زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود.

دوره سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (RS&GIS)

برگزاری در سال تحصیلی: ۲۰۲۲-۲۰۲۳

مدت: ۹ ماه (از اول اوت ۲۰۲۲ لغایت ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲)

محل برگزاری: دهرادون، هندوستان

آخرین مهلت ارسال درخواست به سازمان فضایی ایران چهارم خرداد ۱۴۰۱ است.

تاریخ اعلام نتیجه: ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ برابر با نهم تیرماه ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری دوره: اول اوت ۲۰۲۲ برابر با دهم مردادماه ۱۴۰۱

تاریخ پایان دوره: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوره ارتباطات ماهواره‌ای (Satellite Communications)

سال تحصیلی : ۲۰۲۲-۲۰۲۳

مدت: ۹ ماه از اول اوت ۲۰۲۲ لغایت ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

محل برگزاری: احمدآباد، هندوستان

آخرین مهلت ارسال درخواست به سازمان فضایی ایران: چهارم خرداد ۱۴۰۱

تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان: ۳۱ ماه مه ۲۰۲۲ برابر با دهم خرداد ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری دوره: اول اوت ۲۰۲۲ برابر با دهم مرداد ۱۴۰۱

تاریخ پایان دوره: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با دهم اردیبهشت ۱۴۰۲

دوره سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای جهانی (Global Navigation Satellite Systems/GNSS)

سال تحصیلی: ۲۰۲۲-۲۰۲۳

مدت: ۹ ماه از اول اوت ۲۰۲۲ لغایت ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

محل برگزاری: احمدآباد، هندوستان

آخرین مهلت ارسال درخواست به سازمان فضایی ایران: چهارم خرداد ۱۴۰۱

تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان: ۳۱ ماه مه ۲۰۲۲ برابر با دهم خرداد ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری دوره: اول اوت ۲۰۲۲ برابر با دهم مرداد ۱۴۰۱

تاریخ پایان دوره: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳ برابر با دهم اردیبهشت ۱۴۰۲

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان فضایی ایران مراجعه کنند.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا