شهرستان ها

شهرک‌های صنعتی زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران را تأمین کنند

اردبیل- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: برخی از شهرک‌های صنعتی اردبیل زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران وجود ندارد که باید شرکت شهرک‌های صنعتی زمین مورد نیاز را تأمین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد صبح یکشنبه در نشست با فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: برخی از سرمایه‌گذاران استان گرفتار بروکراسی پیچیده اداری هستند و باید این مشکل با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برطرف شود.

وی تصریح کرد: در کنار توسعه شهرک‌های صنعتی، انتظار این است سرمایه‌گذاران در تحویل زمین گرفتار بروکراسی پیچیده اداری و برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: در برخی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران وجود ندارد و لازم است شرکت شهرک‌های صنعتی استان زمین مورد نیاز را تأمین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

نژادمحمد افزود: تأمین زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاران جز مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی است که باید در این مورد شهرک‌های صنعتی استان زیرساخت‌های لازم را با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه فراهم کند.

وی تشکیل کمیته مقررات‌زدایی در برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با تشکیل این کمیته فرآیند صدور مجوزها تسهیل می‌شود.

نژادمحمد همچنین از راه‌اندازی درگاه الکترونیکی برای صدور مجوزها خبر داد و اضافه کرد: با تشکیل این درگاه الکترونیکی صدور مجوزها با انسجام بیشتر و در سریع‌ترین زمان انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل خواستار اخذ عوارض صدور پروانه به نرخ واقعی شد و بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید در این مورد از اعمال قوانین سختگیرانه خودداری کند.

اردبیل- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: برخی از شهرک‌های صنعتی اردبیل زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران وجود ندارد که باید شرکت شهرک‌های صنعتی زمین مورد نیاز را تأمین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد صبح یکشنبه در نشست با فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: برخی از سرمایه‌گذاران استان گرفتار بروکراسی پیچیده اداری هستند و باید این مشکل با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برطرف شود.

وی تصریح کرد: در کنار توسعه شهرک‌های صنعتی، انتظار این است سرمایه‌گذاران در تحویل زمین گرفتار بروکراسی پیچیده اداری و برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: در برخی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران وجود ندارد و لازم است شرکت شهرک‌های صنعتی استان زمین مورد نیاز را تأمین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

نژادمحمد افزود: تأمین زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاران جز مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی است که باید در این مورد شهرک‌های صنعتی استان زیرساخت‌های لازم را با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه فراهم کند.

وی تشکیل کمیته مقررات‌زدایی در برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با تشکیل این کمیته فرآیند صدور مجوزها تسهیل می‌شود.

نژادمحمد همچنین از راه‌اندازی درگاه الکترونیکی برای صدور مجوزها خبر داد و اضافه کرد: با تشکیل این درگاه الکترونیکی صدور مجوزها با انسجام بیشتر و در سریع‌ترین زمان انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل خواستار اخذ عوارض صدور پروانه به نرخ واقعی شد و بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید در این مورد از اعمال قوانین سختگیرانه خودداری کند.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا