عکس و فیلم

نرگس زار های گله‌دار – فارس

منطقه گله دار، در جنوب فارس با سطح زیر کشت بیش از ١٥ هکتار گل نرگس یکی از تولید کنندگان اصلی این محصول در فارس و کشور است.
برداشت نرگس در روستای نوآباد بخش اسیر منطقه گله‌دار، هرساله از اویل دی ماه آغاز شده و تا اواخر بهمن ماه ادامه دارد؛ امسال پیش بینی می‌شود بیش از ٣٠ تن شاخه گل نرگس در این منطقه برداشت و روانه بازار شود.


      


نرگس زار های گله‌دار – فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس

برداشت گل از نرگس زارهای منطقه گله دار استان فارس


خبرگزاری ایسنا

دکمه بازگشت به بالا