نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

  • 24 شهریور 1400 - 20:06
نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری، رئیس ستاد مرکزی اربعین در خصوص آخرین تمهیدات سفر اربعین، چهارشنبه ۲۴ شهریور در محل وزارت کشور برگزار شد.


نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین

نشست خبری رئیس ستاد مرکزی اربعین


خبرگزاری ایسنا

    ثبت دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0