شهرستان ها

هوای اصفهان آلوده است/ تداوم قطعی ۷ ایستگاه پایش هوا

اصفهان- شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۱۹ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا در ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان‌های احمدآباد و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۲۳، باهنر با شاخص ۱۰۷، پروین با شاخص ۱۲۵، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۱۴، فرشادی با شاخص ۱۰۸ و فیض با شاخص ۱۱۷ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) است.

وی با اشاره به قطعی هفت ایستگاه پایش در خیابان‌های جی، باغ غدیر، میرزا طاهر، کاوه، رهنان، انقلاب و دانشگاه، اضافه کرد: شاخص کیفی هوا همچنین در ایستگاه خیابان استانداری با ۱۶۵ AQI ناسالم برای عموم شهروندان و در خیابان رودکی با ۹۵ AQI وضعیت زرد (قابل قبول) را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان، افزود: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۷۲، شاهین شهر با شاخص ۵۸ و در مبارکه با شاخص ۹۶ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

اصفهان- شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان با میانگین ۱۱۹ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا در ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان‌های احمدآباد و ورزشگاه میثاق با شاخص ۱۲۳، باهنر با شاخص ۱۰۷، پروین با شاخص ۱۲۵، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۱۴، فرشادی با شاخص ۱۰۸ و فیض با شاخص ۱۱۷ در وضعیت نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) است.

وی با اشاره به قطعی هفت ایستگاه پایش در خیابان‌های جی، باغ غدیر، میرزا طاهر، کاوه، رهنان، انقلاب و دانشگاه، اضافه کرد: شاخص کیفی هوا همچنین در ایستگاه خیابان استانداری با ۱۶۵ AQI ناسالم برای عموم شهروندان و در خیابان رودکی با ۹۵ AQI وضعیت زرد (قابل قبول) را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان، افزود: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۷۲، شاهین شهر با شاخص ۵۸ و در مبارکه با شاخص ۹۶ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا