شهرستان ها

پاس کاری و کم کاری در انتقال آب از تالوار به همدان پذیرفتنی نیست

همدان- معاون وزیر نیرو گفت: در اجرای این پروژه با کسی تعارف نداریم؛ با کم کاری‌ها برخورد می‌شود و با افرادی که پاس کاری می‌کنند نیز قطع همکاری می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا الماسوندی جمعه در بازدید از سد تالوار و پروژه انتقال آب از سد تالوار به همدان با بیان اینکه با پیگیری‌های استاندار همدان، طرح انتقال آب سد تالوار به عنوان پروژه ویژه و اولویت‌دار وزارت نیرو در نظر گرفته شده است و ضروری است که اجرای آن سریع انجام شود، گفت: برای اجرای طرح‌های آبرسانی نباید در حق مردم کوتاهی شود که عدالت محوری مهم‌ترین رویکرد وزارت نیرو در این حوزه است.

وی، هدف اجرای این طرح، تأمین آب آشامیدنی پایدار برای مردم دانست و افزود: قرارگاه خاتم الانبیا (ص) که پروژه‌های بزرگی را در کشور انجام داده، پیمانکار این طرح است و با تمام توان آن را اجرا می‌کند.

معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: زمانبندی اجرای این طرح باید به گونه‌ای باشد که در زمان مقرر به اهداف خود برسیم.

الماسوندی با تصریح بر اینکه پروژه انتقال آب سد تالوار به همدان هیچ‌گونه مشکلی در رابطه با تأمین اعتبار ندارد و بودجه مورد نیاز برای تأمین تجهیزات آن به موقع برای آن تأمین می‌شود، گفت: در راستای تقسیم حق آبه‌های این طرح، کبوداهنگ، لالجین، بهار و همدان با هم تفاوتی ندارند و باید با یک نگاه به آن‌ها آبرسانی شود.

این مسئول با تصریح بر اینکه ما مدیون خون شهدا و مردم هستیم و کم کاری در اجرای طرح‌های عمرانی ظلم به مردم است، خاطرنشان کرد: وزیر نیرو دغدغه اجرای همه پروژه‌های وزارتخانه را دارد و به طور ویژه مسائل ریز پروژه انتقال آب سد تالوار به همدان را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: انتقال آب سد تالوار به همدان اولویت نخست پروژه‌های عمرانی وزارت نیرو است.

معاون وزیر با تصریح بر اینکه در اجرای این پروژه با کسی تعارف نداریم؛ با کم کاری‌ها برخورد می‌شود و با افرادی که پاس کاری می‌کنند نیز قطع همکاری می‌کنیم، یادآور شد: در تأمین اعتبارات برای اجرای این طرح مشکلی وجود ندارد، مجموعه مدیریتی استان و مدیر عامل آب منطقه‌ای همدان نیز بیشترین پیگیری‌ها را در رابطه با اجرای این طرح دارند که امیدواریم تلاش‌های آن‌ها به زودی به ثمر بنشیند.

الماسوندی خاطرنشان کرد: نباید قطعی آب به مشکلات مردم بیافزاید. تأمین تجهیزات نقش مؤثری در پیشبرد کار این پروژه دارد و شرایط جعرفیایی و سختی زمین، مهم‌ترین دغدغه برای اجرای هفت کیلومتر باقی مانده طرح است.

وی با بیان اینکه به هر دلیلی پروژه تا به امروز طولانی شده اما از این به بعد باید برنامه ریزی شود تا بر اساس زمان بندی کار پیش برده شود، افزود: وزارت نیرو اعتبارات مورد نیاز طرح را به موقع تأمین می‌کند و انتظار داریم قرارگاه خاتم الانبیا (ص) نیز این پروژه را اولویت نخست پروژه‌های عمرانی خود قرار دهد.

الماسوندی تصریح کرد: در اجرای طرح انتقال آب سد تالوار به همدان، به اندازه لازم اعتبار وجود دارد و هر چقدر نیاز باشد برای پیشبرد کار پول به این طرح تزریق می‌شود.

معاون وزیر خاطرنشان کرد: تا کنون یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای بهره برداری از این طرح اختصاص یافته است.

همدان- معاون وزیر نیرو گفت: در اجرای این پروژه با کسی تعارف نداریم؛ با کم کاری‌ها برخورد می‌شود و با افرادی که پاس کاری می‌کنند نیز قطع همکاری می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا الماسوندی جمعه در بازدید از سد تالوار و پروژه انتقال آب از سد تالوار به همدان با بیان اینکه با پیگیری‌های استاندار همدان، طرح انتقال آب سد تالوار به عنوان پروژه ویژه و اولویت‌دار وزارت نیرو در نظر گرفته شده است و ضروری است که اجرای آن سریع انجام شود، گفت: برای اجرای طرح‌های آبرسانی نباید در حق مردم کوتاهی شود که عدالت محوری مهم‌ترین رویکرد وزارت نیرو در این حوزه است.

وی، هدف اجرای این طرح، تأمین آب آشامیدنی پایدار برای مردم دانست و افزود: قرارگاه خاتم الانبیا (ص) که پروژه‌های بزرگی را در کشور انجام داده، پیمانکار این طرح است و با تمام توان آن را اجرا می‌کند.

معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: زمانبندی اجرای این طرح باید به گونه‌ای باشد که در زمان مقرر به اهداف خود برسیم.

الماسوندی با تصریح بر اینکه پروژه انتقال آب سد تالوار به همدان هیچ‌گونه مشکلی در رابطه با تأمین اعتبار ندارد و بودجه مورد نیاز برای تأمین تجهیزات آن به موقع برای آن تأمین می‌شود، گفت: در راستای تقسیم حق آبه‌های این طرح، کبوداهنگ، لالجین، بهار و همدان با هم تفاوتی ندارند و باید با یک نگاه به آن‌ها آبرسانی شود.

این مسئول با تصریح بر اینکه ما مدیون خون شهدا و مردم هستیم و کم کاری در اجرای طرح‌های عمرانی ظلم به مردم است، خاطرنشان کرد: وزیر نیرو دغدغه اجرای همه پروژه‌های وزارتخانه را دارد و به طور ویژه مسائل ریز پروژه انتقال آب سد تالوار به همدان را پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: انتقال آب سد تالوار به همدان اولویت نخست پروژه‌های عمرانی وزارت نیرو است.

معاون وزیر با تصریح بر اینکه در اجرای این پروژه با کسی تعارف نداریم؛ با کم کاری‌ها برخورد می‌شود و با افرادی که پاس کاری می‌کنند نیز قطع همکاری می‌کنیم، یادآور شد: در تأمین اعتبارات برای اجرای این طرح مشکلی وجود ندارد، مجموعه مدیریتی استان و مدیر عامل آب منطقه‌ای همدان نیز بیشترین پیگیری‌ها را در رابطه با اجرای این طرح دارند که امیدواریم تلاش‌های آن‌ها به زودی به ثمر بنشیند.

الماسوندی خاطرنشان کرد: نباید قطعی آب به مشکلات مردم بیافزاید. تأمین تجهیزات نقش مؤثری در پیشبرد کار این پروژه دارد و شرایط جعرفیایی و سختی زمین، مهم‌ترین دغدغه برای اجرای هفت کیلومتر باقی مانده طرح است.

وی با بیان اینکه به هر دلیلی پروژه تا به امروز طولانی شده اما از این به بعد باید برنامه ریزی شود تا بر اساس زمان بندی کار پیش برده شود، افزود: وزارت نیرو اعتبارات مورد نیاز طرح را به موقع تأمین می‌کند و انتظار داریم قرارگاه خاتم الانبیا (ص) نیز این پروژه را اولویت نخست پروژه‌های عمرانی خود قرار دهد.

الماسوندی تصریح کرد: در اجرای طرح انتقال آب سد تالوار به همدان، به اندازه لازم اعتبار وجود دارد و هر چقدر نیاز باشد برای پیشبرد کار پول به این طرح تزریق می‌شود.

معاون وزیر خاطرنشان کرد: تا کنون یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای بهره برداری از این طرح اختصاص یافته است.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا