شهرستان ها

پدر بوشهری به بیماران نیازمند پیوند عضو حیات دوباره بخشید

بوشهر- مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اعضای پیکر مهران فرگت پدر ۵۷ ساله مرگ مغزی ساکن بوشهر به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رضایت خانواده نوع‌دوست و ایثارگر این پدر ۵۷ ساله اعضای عزیزشان نجات‌بخش بیمار نیازمند به عضو شد.

وی تصریح کرد: این جان‌بخش عزیز که به دنبال سکته مغزی در بیمارستان قائم (عج) بوشهر بستری بود، به دلیل مرگ مغزی به بیمارستان سلمان فارسی انتقال یافت و با تأیید تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تأیید کننده دانشگاه اهدا عضو شد.

باقری اضافه کرد: به دنبال رضایت خانواده این پدر مهربان ارگان کبد این جان‌بخش جهت پیوند به نیازمندان به عضو توسط دکتر ملک جراح لبنانی به همراه دکتر پاسالار و دکتر مهرآوران برداشت و به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این سومین اهدای عضو سال جاری در استان بوشهر و ۹۷ اهدا عضو استان در کل است.

از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت هفته اهدای عضو است.

بوشهر- مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اعضای پیکر مهران فرگت پدر ۵۷ ساله مرگ مغزی ساکن بوشهر به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد.

علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با رضایت خانواده نوع‌دوست و ایثارگر این پدر ۵۷ ساله اعضای عزیزشان نجات‌بخش بیمار نیازمند به عضو شد.

وی تصریح کرد: این جان‌بخش عزیز که به دنبال سکته مغزی در بیمارستان قائم (عج) بوشهر بستری بود، به دلیل مرگ مغزی به بیمارستان سلمان فارسی انتقال یافت و با تأیید تیم فراهم آوری اعضای پیوندی و پزشکان تأیید کننده دانشگاه اهدا عضو شد.

باقری اضافه کرد: به دنبال رضایت خانواده این پدر مهربان ارگان کبد این جان‌بخش جهت پیوند به نیازمندان به عضو توسط دکتر ملک جراح لبنانی به همراه دکتر پاسالار و دکتر مهرآوران برداشت و به بیمارستان ابوعلی سینا شیراز فرستاده شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این سومین اهدای عضو سال جاری در استان بوشهر و ۹۷ اهدا عضو استان در کل است.

از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت هفته اهدای عضو است.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا