شهرستان ها

چانه زنی دشمن در برجام با هدف کاهش قدرت نیروی مسلح کشور بود

گرگان- معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت:چانه زنی دشمنان عهدشکن در برجام بر روی کاهش قدرت نیروهای مسلح بود ولی هرگز به مقصد شوم خود نخواهند رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یزدانیان ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان نظامی گلستان اظهار کرد: در اوج بحران‌های آسیا، شاهد آرامش بی‌بدیل در کشور هستیم و این موضوع مرهون تلاش نیروها مسلح در برقراری امنیت پایدار است.

معاون قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح افزود: بر اساس قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، چهار مأموریت مهم شامل کشف جرم، تعقیب مجرمان، رسیدگی قضائی و احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم بر دوش این سازمان است.

وی رسیدگی قضائی را مهمترین مأموریت سازمان قضائی کشور دانست و افزود: عمل به وظایف در نیروهای مسلح وقتی ارزشمند است که با اخلاق مداری و کارآمدی همراه باشد.

یزدانیان گفت: اقتدار نیروهای مسلح از مؤلفه‌های مهم دولت و ملت ایمن است و در موضوعات راهبردی، گفتمان سیاسی، تجاری و حتی مذاکرات برد برد اثر گذار است.

این مقام مسئول عنوان کرد: چانه زنی دشمنان عهدشکن ما در برجام بر روی کاهش قدرت نیروهای مسلح ما بود ولی هرگز به مقصد شوم خود نخواهند رسید و این امر گویای اهمیت اقتدار نیروهای مسلح است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، نیروی انسانی مجرب، پاکدست و متعهد را مهمترین مؤلفه اقتدار نیروهای مسلح عنوان کرد.

در پایان مراسم از زحمات محمد رضا محمودی دادستان سابق گلستان تقدیر و یزدان سالخورده به عنوان دادستان نظامی گلستان معرفی شد.

گرگان- معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت:چانه زنی دشمنان عهدشکن در برجام بر روی کاهش قدرت نیروهای مسلح بود ولی هرگز به مقصد شوم خود نخواهند رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یزدانیان ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان نظامی گلستان اظهار کرد: در اوج بحران‌های آسیا، شاهد آرامش بی‌بدیل در کشور هستیم و این موضوع مرهون تلاش نیروها مسلح در برقراری امنیت پایدار است.

معاون قضائی و حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح افزود: بر اساس قانون اساسی و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، چهار مأموریت مهم شامل کشف جرم، تعقیب مجرمان، رسیدگی قضائی و احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم بر دوش این سازمان است.

وی رسیدگی قضائی را مهمترین مأموریت سازمان قضائی کشور دانست و افزود: عمل به وظایف در نیروهای مسلح وقتی ارزشمند است که با اخلاق مداری و کارآمدی همراه باشد.

یزدانیان گفت: اقتدار نیروهای مسلح از مؤلفه‌های مهم دولت و ملت ایمن است و در موضوعات راهبردی، گفتمان سیاسی، تجاری و حتی مذاکرات برد برد اثر گذار است.

این مقام مسئول عنوان کرد: چانه زنی دشمنان عهدشکن ما در برجام بر روی کاهش قدرت نیروهای مسلح ما بود ولی هرگز به مقصد شوم خود نخواهند رسید و این امر گویای اهمیت اقتدار نیروهای مسلح است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، نیروی انسانی مجرب، پاکدست و متعهد را مهمترین مؤلفه اقتدار نیروهای مسلح عنوان کرد.

در پایان مراسم از زحمات محمد رضا محمودی دادستان سابق گلستان تقدیر و یزدان سالخورده به عنوان دادستان نظامی گلستان معرفی شد.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا