جامعه

چمران در جلسه شورای شهر تهران حاضر شد

رئیس شورای شهر تهران پس از رفع کسالت در جلسات شورای شهر تهران حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پس از طی دوران بیماری و بهبود سلامتی در جلسه شورای شهر تهران حاضر شد.

وی به دلیل بیماری در جلسات شورای شهر تهران حاضر نبود که امروز پس از بهبود سلامتی در شصت و چهارمین جلسه شورا حاضر شد.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا