شهرستان ها

کشاورزان استان بوشهر از سوزاندن بقایای کشت گندم خودداری کنند

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: کشاورزان استان بوشهر از سوزاندن بقایای کشت گندم خودداری کنند.

فرهاد قلی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله پس از برداشت محصول گندم در مزارع برخی از کشاورزان مبادرت به آتش سوزی کاه و کلش و بقایای کشت در سطح مزارع می‌نمایند که این اقدام علاوه بر آلودگی هوا، موجب تخریب و خسارت به بافت خاک خواهد شد.

وی افزود: آتش سوزی در مزارع و کاه و کلش و بقایای کشت موجب ایجاد آلودگی هوا و همچنین آسیب به بافت خاک شده که آسیب به بافت خاک بسیار جدی است. بنابراین وفق قوانین و مقررات سوزاندن بقایای کشت ممنوع است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: از عموم کشاورزان تقاضا داریم است پس از برداشت محصول از سوزاندن بقایای کشت خودداری کنند.

بقایای کشت گندم شامل کاه و کلش باقیمانده به عنوان خوراک دام ارزش اقتصادی داشته که سوزاندن آن موجب ایجاد آلودگی و از بین رفتن موجودات زنده خاک و خسارت به بافت خاک می‌شود.

سوزاندن بقایای کشت گندم در مزارع کشاورزی پس از برداشت، علاوه بر آسیب جدی به بافت ارزشمند خاک، موجب ایجاد آلودگی هوا شده که به استناد ماده ۲۰ قانون هوای پاک، هرگونه سوزاندن بقایای گیاهان اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلفین به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: کشاورزان استان بوشهر از سوزاندن بقایای کشت گندم خودداری کنند.

فرهاد قلی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله پس از برداشت محصول گندم در مزارع برخی از کشاورزان مبادرت به آتش سوزی کاه و کلش و بقایای کشت در سطح مزارع می‌نمایند که این اقدام علاوه بر آلودگی هوا، موجب تخریب و خسارت به بافت خاک خواهد شد.

وی افزود: آتش سوزی در مزارع و کاه و کلش و بقایای کشت موجب ایجاد آلودگی هوا و همچنین آسیب به بافت خاک شده که آسیب به بافت خاک بسیار جدی است. بنابراین وفق قوانین و مقررات سوزاندن بقایای کشت ممنوع است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: از عموم کشاورزان تقاضا داریم است پس از برداشت محصول از سوزاندن بقایای کشت خودداری کنند.

بقایای کشت گندم شامل کاه و کلش باقیمانده به عنوان خوراک دام ارزش اقتصادی داشته که سوزاندن آن موجب ایجاد آلودگی و از بین رفتن موجودات زنده خاک و خسارت به بافت خاک می‌شود.

سوزاندن بقایای کشت گندم در مزارع کشاورزی پس از برداشت، علاوه بر آسیب جدی به بافت ارزشمند خاک، موجب ایجاد آلودگی هوا شده که به استناد ماده ۲۰ قانون هوای پاک، هرگونه سوزاندن بقایای گیاهان اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلفین به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا