شهرستان ها

یگان حفاظت مازندران تقویت و هوشمندسازی می شود

نوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران – نوشهر هوشمندسازی و تقویت یگان حفاظت را از جمله راهبردهای مهم برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مرادی صادق صبح یکشنبه در نشست همیاران طبیعت اظهار داشت: منابع طبیعی متعلق به فرد و یا افرادی نیست بلکه متعلق به همه آحاد جامعه است و همه ما در مقابل جنگل و مرتع مسئول هستیم.

سرهنگ مرادی صادق گفت: ۵ راهبرد یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شامل برنامه‌های محوری فرهنگ سازی، مشارکت مردمی، تعامل بیرونی و انسجام درونی، هوشمند سازی و تقویت یگان حفاظت که همسو با برنامه‌های اداره آموزش و ترویج نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی ایفا می‌کند.

وی افزود: همیاران طبیعت بازوان توانمند برای حفاظت از منابع طبیعی می‌باشند و این افراد با برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با مردم محلی و بومی منطقه، زمینه بهره برداری مناسب و مطلوب از عرصه‌های منابع طبیعی را فراهم و از تخریب و تصرف آن جلوگیری می‌کنند

سرپرست اداره آموزش و ترویج و مشارکت‌های مردمی منابع طبیعی غرب مازندران نیز گفت: به منظور مشارکت مردم درحفظ واحیاء منابع طبیعی بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از علاقمندان به طبیعت به صورت داوطلبانه در سطح استان ساماندهی شدند.

کاوه جوادی اظهار کرد: طرح همیاران طبیعت را یکی از طرح‌های موفق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش ترویج و آموزش جوامع محلی برشمرد و گفت: همیاران طبیعت از اقشار مختلف جامعه و دوستداران طبیعت و منابع طبیعی تشکیل شده‌اند و در قالب همیاران دانش‌آموزی، مروج و محافظ ارائه خدمت می‌کنند.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه، جلب مشارکت مردم در امر حفاظت، احیا و توسعه در منابع طبیعی، ساماندهی علاقمندان و دوستداران منابع طبیعی، دانشجویان، دانش آموزان، شوراهای اسلامی، دهیاران، بسیجیان و سایر اقشار جامعه در قالب تشکل همیاران طبیعت از جمله اهداف جذب همیار طبیعی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان غرب مازندران است.

معاون اداره آموزش و ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل به تشریح بند (ب) ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه کشور پرداخت و گفت: مشارکت مردم و فعالیت آنان در بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه کشور نیز با اولویت بهره‌برداران و مردم و تشکل‌ها تعریف شده است. علی علیزاده در ادامه گفت: بر اساس بند ب ماده ۲۹ قانون حفاظت از منابع طبیعی، جوامع محلی و همیاران طبیعت وفارغ التحصیلان منابع طبیعی و محیط زیست در بعضی از امور می‌توانند مشارکت فعال داشته باشند.

نوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران – نوشهر هوشمندسازی و تقویت یگان حفاظت را از جمله راهبردهای مهم برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مرادی صادق صبح یکشنبه در نشست همیاران طبیعت اظهار داشت: منابع طبیعی متعلق به فرد و یا افرادی نیست بلکه متعلق به همه آحاد جامعه است و همه ما در مقابل جنگل و مرتع مسئول هستیم.

سرهنگ مرادی صادق گفت: ۵ راهبرد یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شامل برنامه‌های محوری فرهنگ سازی، مشارکت مردمی، تعامل بیرونی و انسجام درونی، هوشمند سازی و تقویت یگان حفاظت که همسو با برنامه‌های اداره آموزش و ترویج نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی ایفا می‌کند.

وی افزود: همیاران طبیعت بازوان توانمند برای حفاظت از منابع طبیعی می‌باشند و این افراد با برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با مردم محلی و بومی منطقه، زمینه بهره برداری مناسب و مطلوب از عرصه‌های منابع طبیعی را فراهم و از تخریب و تصرف آن جلوگیری می‌کنند

سرپرست اداره آموزش و ترویج و مشارکت‌های مردمی منابع طبیعی غرب مازندران نیز گفت: به منظور مشارکت مردم درحفظ واحیاء منابع طبیعی بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از علاقمندان به طبیعت به صورت داوطلبانه در سطح استان ساماندهی شدند.

کاوه جوادی اظهار کرد: طرح همیاران طبیعت را یکی از طرح‌های موفق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش ترویج و آموزش جوامع محلی برشمرد و گفت: همیاران طبیعت از اقشار مختلف جامعه و دوستداران طبیعت و منابع طبیعی تشکیل شده‌اند و در قالب همیاران دانش‌آموزی، مروج و محافظ ارائه خدمت می‌کنند.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه، جلب مشارکت مردم در امر حفاظت، احیا و توسعه در منابع طبیعی، ساماندهی علاقمندان و دوستداران منابع طبیعی، دانشجویان، دانش آموزان، شوراهای اسلامی، دهیاران، بسیجیان و سایر اقشار جامعه در قالب تشکل همیاران طبیعت از جمله اهداف جذب همیار طبیعی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان غرب مازندران است.

معاون اداره آموزش و ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل به تشریح بند (ب) ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه کشور پرداخت و گفت: مشارکت مردم و فعالیت آنان در بهره‌برداری از عرصه‌های منابع طبیعی در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون احکام دائمی توسعه کشور نیز با اولویت بهره‌برداران و مردم و تشکل‌ها تعریف شده است. علی علیزاده در ادامه گفت: بر اساس بند ب ماده ۲۹ قانون حفاظت از منابع طبیعی، جوامع محلی و همیاران طبیعت وفارغ التحصیلان منابع طبیعی و محیط زیست در بعضی از امور می‌توانند مشارکت فعال داشته باشند.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا