۶ زندانی فلسطینی چقدر خرج روی دست رژیم صهیونیستی گذاشتند؟ 

  • 22 شهریور 1400 - 12:12

در این گزارش به بررسی هزینه‌ ۶ زندانی فلسطینی که هفته گذشته از زندان جلبوع فرار کردند، پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران پلیس و نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی در جستجوی ۶ اسیر فلسطینی که هفته گذشته از زندان جلبوع گریخته بودند، شرکت داشتند. در این بررسی به خرجی که این ۶ اسیر روی دست رژیم صهیونیستی گذاشتند پرداخته شده:
_ استفاده از ۷۲۰ گشت پلیس، ده‌ها خودروی نظامی و صدها خودروی غیرنظامی مستقر در ۲۵۰ پاسگاه پلیس و ارتش در عملیات جستجو؛
_ هزینه عملیاتی اتاق عملیات مشترک اسلحه نیروهای امنیتی برای ۴ گردان رزمی و ۷ گروهان ارتش؛
_ پرداخت ۷۱ هزار دلار برای زندانی از خزانه دولت: ۱۳ هزار دلار هزینه مستقیم اسیر و ۵۸ هزار دلار مستمری سالانه زندانبان و نگهبان؛
_هزینه ۴ میلیون دلار برای مسدود کردن ارتباطات تلفن‌های همراه در زندان جلبوع؛
_ اختصاص ۸۳ درصد از بودجه مقامات زندان به حقوق بازنشستگان ، نگهبانان ، واحدهای ویژه نگهبانان و بازنشستگی، ۲ درصد به نگهداری زندان و ۱۵ درصد به نیازها و بازداشت زندانیان؛

کارتونیست: عباس گودرزی

    خبرگزاری مهر

      ثبت دیدگاه

      مجموع دیدگاهها : 0