عکس و فیلم

مراسم شام غریبان حسینی – اهواز


مراسم شام غریبان امام حسین (ع)، شامگاه دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱، با حضور عزاداران حسینی در سقاخانه حضرت ابوالفضل و خیابان طالقانی اهواز برگزار شد.

عکس: محمد محمدعلیپور – منا صیافی‌زاده


مراسم شام غریبان حسینی – اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

مراسم شام غریبان حسینی - اهواز

منبع خبرگزاری ایسنا

دکمه بازگشت به بالا