بین الملل

تاکید چارچوب هماهنگی شیعی بر ضرورت احترام به نهادهای قانونی عراق

چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با صدور بیانیه ای بر ضرورت احترام به نهادهای قانونی در این کشور از جمله قوای مقننه و قضائیه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با صدور بیانیه ای بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف نامزد ریاست جمهوری و تشکیل دولت در این کشور تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، چارچوب هماهنگی شیعیان از برگزاری نشست شامگاه چهارشنبه و بررسی موضوعات سیاسی از جمله روند گفتگوهای جاری با دیگر گروه ها برای تسریع در تعیین تکلیف نامزد ریاست جمهوری و تشکیل دولت خبر داد.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا