شهرستان ها

مشکلی در تامین آرد خبازان گلستان وجود ندارد   

گرگان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: براساس بازدیدها مشکلی در تامین آرد خبازان گلستان وجود ندارد و تمام واحدهای نانوایی مکلف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید خالق سجادی اظهارکرد: جهت بررسی شرایط و چگونگی تأمین آرد نانوائی ها و کیفیت آن، از نانوائی های شهری و روستایی واقع در شهرستان های چهارده گانه توسط روسای شهرستانی این اداره همراه با اعضای کارگروه گندم و آرد شهرستان که متشکل از اداره صمت و سایر دستگاه های ذیصلاح است، بازدید صورت گرفت.

وی افزود: براساس بازدیدها مشکلی در تامین آرد خبازان گلستان وجود ندارد و تمام واحدهای نانوایی مکلف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند.

خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا