جامعه

برنامه‌های درسی سه شنبه۲۹ مهر مدرسه تلویزیونی

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه۲۹ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزسه شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨: ٣٠آموزش نرم افزار اتوکدجلسه ۶ تمامی پایه‌ها مشترک رشته‌های معماری و فنی و حرفه ای

ساعت٨: ٣٠ تا٩طراحی یک جلسه ۴ پایه ۱۰ رشته گرافیک و نقاشی شاخه کار دانش و فنی حرفه ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ طراحی و دوخت لباس بچه گانه پایه ۱۱ شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ آشنایی با موزه‌ها وپنجره ها رشته تصویر سازی پایه ۱۲ کار دانش

ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ متره و براورد رشته نقشه کشی معماری پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای و معماری

پایه ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ علوم تجربی مواد و الفبای زندگی پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ علوم تجربی از درون اتم چه خبر پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی رفتار اتم با یکدیگر پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی الگوهای تلفیقی آموزش

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧: ٣٠زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ علوم تجربی

ساعت ١٧: ٣٠ تا١٨شیمی۲ پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا ٢:٢۵ فیزیک ۲ خطوط میدان پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ فیزیک ۳ درس شتاب متوسط و لحظه‌ای پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳پ ایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۸:۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها.

ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها.

ساعت ۱۱:۴۵ درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۲:۴۵ درس آمارواحتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت ۱۱ درس هدیه‌های آسمانی چهارم دبستان

ساعت ۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پایه چهارم

ساعت ۱۵ احکام ۳ پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ تاریخ اسلام ۳پ ایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ علوم و معارف قرآنی ۲پ ایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶:۳۰ پیام‌های آسمانی درس سوم جلسه دوم پایه ۸متوسطه دوره اول.

خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا