ببینید: برانکو داره پرسپولیس رو می‌خوره!

درحالیکه مدیرعامل پرسپولیس اعلام کرده پول برانکو آماده است، اما خطر محرومیت و حتی سقوط به دسته پایین‌تر پرسپولیس را تهدید می‌کند. این خبر سوژه محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شد.

خبرگزاری خبر آنلاین

خروج از نسخه موبایل