اقتصاد

مشترکان برق صنعتی بالای ۵ مگاوات مکلف به خرید از بورس انرژی شدند

کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای ۵ مگاوات موظف هستند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز را از طریق  قراردادهای دوجانبه یا سایر روش های متداول در بورس انرژی تامین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه هیأت وزیران، کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای ۵ مگاوات موظف هستند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز را از طریق قراردادهای دوجانبه یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی تأمین کنند.

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹.۷.۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۲۴۱۲ مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- کلیه مشترکین صنعتی برق با قدرت بالای ۵ مگاوات موظفند برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز را از طریق قراردادهای دوجانبه و یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی تامین نمایند.

۲-و زارت نیرو و شرکت بورس انرژی ایران موظفند زیرساخت‌های لازم را برای تأمین برق سایر مشترکین (از جمله مشترکین تجاری بالای ۵ مگاوات) از طریق قراردادهای دوجانبه یا روش‌های متداول بورس انرژی فراهم نمایند، به گونه‌ای که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده طی دو سال آینده تمام مشترکین بالای یک مگاوات مشمول بند یک این تصویب نامه شوند.

تبصره-ضوابط اجرایی این بند توسط وزارت نیرو و یا همکاری شرکت بورس انرژی ایران ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ خواهد شد.

۳- در مواردی که تأمین برق مصارف مازاد بر الگوی مصرف (به تشخیص وزارت نیرو) از مصارف کمتر از الگو قابل تفکیک باشد. مصرف مازاد بر الگو از طریق سازو کار موضوع بند یک این تصویب نامه تأمین خواهد شد.

خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا