شهرستان ها

نگرانی جدی در مورد اثرگذاری فلزات سنگین بر منابع آب زیرزمینی یزد

یزدـ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: فعال سازی معدن مس علی آباد به منابع آب زیر زمینی به صورت کمی و کیفی آسیب می زند و نگران ورود فلزات سنگین و کانی‌های معدنی به منابع زیرزمینی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده در نشست کانون تفکر آب یزد به تشریح روند چند ساله مطالعات معدن مس دره زرشک پرداخت و اظهار داشت: معدن مس دره زرشک در منطقه‌ای واقع شده که سرچشمه آب‌های زیر زمینی بخش وسیعی از دشت پایین دست است و با فعال سازی این معدن، آسیب‌ها و نگرانی‌های جدی به منابع آب زیر زمینی به صورت کمی و کیفی همچنین ورود فلزات سنگین و کانی‌های معدنی به عنوان یک منطقه دست خورده وارد می‌کند.

وی عنوان کرد: در مطالعات شرکت مهندسین مشاور «بند آب» که به خواست شرکت ملی صنایع مس ایران صورت گرفته است، مهمترین معضل در بهره برداری ازاین معدن را هجوم آب‌های زیر زمینی منطقه به داخل پیت معدن و تحت تأثیر قرار گرفتن منابع آب زیرزمینی پایین دست توصیف کرده است.

جوادیان زاده با استناد به مطالعات یکی از اساتید زمین شناسی دانشگاه شیراز و با توجه به اینکه معدن مس دره زرشک روی بافت آهکی گسترده واقع شده است، افزود: این بافت آهکی، قدرت زیادی برای جذب و زهکشی بالای آب‌های منطقه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: در اطراف این معدن مناطقی به صورت نفوذ ناپذیر و یا نفوذ پذیری کم وجود دارد که موجب تحت تأثیر قرار دادن منابع آبی منطقه می‌شود و به صراحت بهره برداری از این معدن به این شکل مشکل ساز است.

جوادیان زاده ادامه داد: مدیرعامل شرکت ملی مس ایران خواستار مطالعات بیشتر و بررسی پیشنهادات بر مبنای مطالعات عمیق‌تر شده که این درخواست نشان می‌دهد این شرکت متقاعد شده درچارچوب مطالعه و کار کارشناسی پیش رود.

وی با اشاره به اینکه مطالعات صورت گرفته در زمینه معدن مس دره زرشک با توافق شرکت ملی مس ایران توسط دانشگاه شیراز بوده است، گفت: این فرآیند نزدیک به یک سال و نیم طول کشیده است که شرح خدمات این مطالعه با حضور کارشناسان و مدیران این شرکت تهیه و پس از تأیید مدیرعامل، در حال حاضر روی نتیجه این مطالعات در حال بررسی هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد عنوان کرد: شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد به عنوان دستگاه تخصصی به طور کامل متکی به نظر کارشناسی است.

خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا