دانش و فناوری

سیاه‌چاله‌هایی که داستان نوجوانی جهان را تعریف می‌کنند

سیاه‌چاله‌ها ممکن است اطلاعات بسیاری را در مورد گذشته جهان در بر داشته باشند که می‌تواند به دانشمندان برای بررسی سال‌های نوجوانی جهان کمک کند.

منبع خبرگزاری ایسنا

دکمه بازگشت به بالا