فرهنگ

«ارتباط‌شناسی» به چاپ بیستم رسید

کتاب «ارتباط‌شناسی: ارتباطات انسانی (میان‌فردی، گروهی، جمعی)» نوشته مهدی محسنیان‌راد توسط انتشارات سروش به چاپ بیستم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «ارتباط‌شناسی: ارتباطات انسانی (میان‌فردی، گروهی، جمعی)» نوشته مهدی محسنیان‌راد به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ بیستم رسیده است.

این‌نسخه، ویراست دوم این‌کتاب است که پس از پانزدهمین‌نوبت چاپ عرضه شد.

ارتباط‌شناسی، مطالعه ماهیت جریان، فراگرد یا تراکنش نظام‌های معنایی مرتبط با انواع ارتباطات، در یک‌کلیت متشکل از زمان، فضا، منش و موقعیت است.

کتاب پیش‌رو به قصد تعریف، تجزیه و تحلیل انواع ارتباطات انسانی، ارتباطات انسان با انسان، حیوان و ماشین نوشته شده و بیش از همه، در مورد انواع ارتباطات انسان با انسان اعم از کلامی و غیر کلامی بحث می‌کند. مولف کتاب، پس از تشریح انواع مدل‌های مطرح شده در این حوزه از دانش، در نهایت یک مدل مناسب برای این ارتباط را ارائه داده است.

محسنیان راد با استفاده از پژوهش‌های میدانی خود با ارائه تعریفی از ارتباطات، مدل ویژه‌ای از ارتباطات را که بر پایه معنی استوار است مطرح می‌کند و معتقد است معنی، جزء نخستین هر ارتباط است و هدف اصلی آن تأثیرگذاری بر مخاطبان و تولید پیام نتیجه آن است. کتاب حاضر، با دو مقدمه از حمید مولانا درباره واژه و مفهوم ارتباطات و کاظم معتمدنژاد با عنوان «سیری در تحول مطالعات ارتباطی»، در ۸ بخش به تشریح موضوعات مختلف ارتباطات می‎پردازد.

چاپ بیستم این‌کتاب با ۹۱۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۹۵ هزار تومان عرضه شده است.

خبرگزاری مهر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا