عکس و فیلم

محله های حسینی – قم

با آغاز ماه محرم الحرام و با توجه به توصیه و درخواست مسئولین از مردم در خصوص برگزاری مراسم عزاداری ها در فضای باز، برخی از محافل روضه و عزاداری اباعبدالله الحسین در محلات شهر قم با احترام به حق عمومی مردم به برگزاری محافل خود در فضای باز کوچه ها و مقابل منازل خود روی آورده اند و در ساعاتی محدود به عزاداری سرور و سالار شهیدان می پردازند.


    


مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید مفتح قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید مفتح قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید مفتح قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید مفتح قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید فاطمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید فاطمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید فاطمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید فاطمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید فاطمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید فاطمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید فاطمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید محمودنژاد قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید محمودنژاد قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید محمودنژاد قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید محمودنژاد قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید محمودنژاد قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید محمودنژاد قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید محمودنژاد قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید محمودنژاد قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید محمودنژاد قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان شهید حقانی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان قدس قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

مجلس روضه محلی محرم الحرام در خیابان رئیس کرمی قم

منبع خبرگزاری ایسنا

دکمه بازگشت به بالا