بررسی ابعاد امنیتی و انتظامی وقایع اخیر کشور در کمیسیون شوراها

نمایندگان ابعاد انتظامی و نظامی وقایع اخیر کشور را در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی می‌کنند.

منبع خبرگزاری ایلنا

خروج از نسخه موبایل