عکس و فیلم

آئین مشعل گردانی – دولت‌آباد شهرری

مراسم مشعل گردانی نجفی‌ها و کربلایی‌های مقیم تهران در شب هشتم محرم در محله عراقی‌های مقیم پایتخت، واقع در دولت آباد برگزار شد.


       


آئین مشعل گردانی – دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

آئین مشعل گردانی - دولت‌آباد شهرری

منبع خبرگزاری ایسنا

دکمه بازگشت به بالا