اقتصاد

هدفگذاری اجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری

اجرای ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال زراعی جاری برای تثبیت خاک و افزایش بهره‌وری آب پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا یزدانی، مشاور معاون وزیر در کشاورزی حفاظتی گفت: در برنامه یک ساله، اجرای حدود ۵۰۰ هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در ۱۲ استان کشور در سال زراعی جاری هدف گذاری شده که در صورت تأمین اعتبار محقق خواهد شد.

یزدانی کشاورزی حفاظتی را مهمترین راهکار برای مدیریت چالش خاک و آب در کشور عنوان کرد و افزود: در وزارت جهاد کشاورزی نیز رویکرد کشاورزی حفاظتی با نگاه جدید مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم در قالب برنامه‌های یک ساله، ۳ ساله و ۵ ساله که تدوین کرده‌ایم، بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی در همین حال به پدیده گرد و غبار اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات در کشور رخدادهای گرد و غبار است که بخشی از آن ناشی از رهاسازی اراضی کشاورزی به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی است و از این رو وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد در سطح ملی و در همکاری با ستاد ملی مقابله با گرد و غبار، کشاورزی حفاظتی را در استان‌هایی که مستقیم درگیر این پدیده هستند، اجرا کند.

یزدانی ادامه داد: اولویت اجرای برنامه‌های کشاورزی حفاظتی در سال جاری با استان‌هایی است که در خط مقدم مقابله با پدیده گرد و غبار قرار دارند و به تدریج در باقی استان‌های کشور اجرایی خواهد شد.

وی اذعان کرد: اجرای کشاورزی حفاظتی علاوه بر تثبیت خاک و افزایش بهره‌وری آب، منجر به افزایش ماده آلی خاک نیز می‌شود.

مشاور معاون وزیر در کشاورزی حفاظتی با تاکید بر ضرورت توسعه کشاورزی حفاظتی در راستای حفظ خاک و آب و مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح کشور ابراز امیدواری کرد این امر در تدوین قانون برنامه هفتم مورد توجه قانون گذاران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته، طرح کشاورزی حفاظتی در قالب عملیات کم‌خاک‌ورزی و بی ‌خاک‌ورزی در برخی اراضی کشاورزی اجرا شده، اما در قالب این طرح، اصول دیگر کشاورزی حفاظتی از جمله تناوب زراعی و پوشش دائمی خاک جز برنامه‌ها قرار گرفته است.

یزدانی درباره پوشش دائمی خاک تصریح کرد: پوشش دائمی خاک که بخشی از آن مربوط به حفظ بقایای گیاهی است، با استفاده از گیاهان پوششی با دوره رشد کوتاه انجام می‌شود و البته اجرای این اقدامات و تحقق برنامه‌ها به اعتبارات بیشتر نیاز دارد.

منبع خبرگزاری مهر

دکمه بازگشت به بالا