سیاسی

لایحه عضویت ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی به مجلس رفت

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی که به تازگی در هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.


به گزارش ایلنا،لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی چهاردهم دی ماه در هیات وزیران به تصویب رسید و سوم دی ماه برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی و منطقه ای و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هرچه بیشتر همگرایی منطقه ای و بین المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و به کارگیری امکانات و ظرفیت بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت و لزوم توسعه و ارتقای نقش زنان در کشورها، توانمندسازی و افزایش توسعه سیاسی و رشد اجتماعی و اقتصادی زنان، غلبه بر چالش ها پیش رو و تقویت همکاری بین زنان ایران و کشورهای دیگر در حمایت و دفاع از زنان محروم نیازمند، این لایحه شده است.

در اساسنامه این سازمان آمده است: در سازمان همکاری اسلامی یک سازمان تخصصی به نام سازمان توسعه زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با هدف ارتقا و اعتلای نقش زنان در کشورها عضو سازمان همکاری اسلامی از طریق بهبود ظرفیت‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌ها، با استفاده از سازو کارهای متعدد از پرورش، آموزش و توانبخشی در راستای اصول ارزش های اسلامی تاسیس خواهد شد.

قاهره پایتخت جمهوری عربی مصر مقر سازمان خواهد بود؛ کشور میزبان مزایا و مصونیت های سازمان نمایندگان کشورهای عضو و کارکنان سازمان را به همان صورت که در موافقتنامه مقر قید شده است. تضمین و مقر دایمی سازمان را تامین خواهد کرد.

هدف اصلی این سازمان توسعه زنان است؛ شامل برجسته کردن نقش اسلام در حفظ حقوق زن مسلمان مخصوصا در مجامع بین المللی که سازمان در آنها مشارکت دارد:

– تدوین نقشه، برنامه‌ها و طرح‌های لازم برای اجرای سیاست ها و جهت گیری ها و تصمیمات سازمان هماه اسلامی در زمینه توسعه، رفاه و توانمندی سازی زنان در جوامع کشورهای عضو.

– برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌ها در زمینه توسعه زنان در کشورهای عضو

– برگزاری دوره‌ها و برنامه های آموزشی با هدف تقویت و ظرفیت سازی ایجاد مهارت ها و شایستگی ها در زمینه توسعه زنان و توانمندسازی آنها برای انجام رسالت خود در خانواده و جامعه

– حمایت و تشویق تلاش های ملی در کشورهای عضو برای توسعه منابع انسانی در حوزه توسعه زنان

– سازماندهی فعالیت هایی با هدف ارتقای نقش زنان و تضمین حقوق کامل آنها در جوامع کشورهای عضو در راستای منشور و تصمیمات سازمان همکاری اسلامی

– انجام مطالعات برای تقویت نقش زنان در کشورهای عضو.

– احقاق حقوق زنان، مندرج در منشور سازمان همکاری اسلامی از طریق حذف محدودیت هایی که مانع از حضور زنان برای مشارکت در ساخت جوامع می‌شود.

– ارایه پیشنهاد در زمینه راه و روش های حمایت جامعه از زنان

– ایجاد یک شبکه اطلاعات که امکان شناسایی تجربیات و رویه‌های مربوط به زنان را از جمله از طریق همکاری با جامعه مدنی برای کشورهای عضو فراهم کند.

 


انتهای پیام/

منبع خبرگزاری ایلنا

دکمه بازگشت به بالا