ورزش

محرومیت ۳ ساله برای دو ورزشکار جودو و وزنه‌برداریحکم محرومیت دو ورزشکار در رشته‌های جودو و وزنه‌برداری صادر شد.

به گزارش ایلنا، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در اطلاعیه، خبر محرومیت دو ورزشکار کشورمان را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:

«نمونه آزمایش علی فتاحی در اردوی تیم ملی جودوی دانشجویان در تاریخ 10 تیرماه امسال در تهران اخذ شد که پس از بررسی تخصصی توسط آزمایشگاه مرجع وجود ماده “نورآندروسترون” که جزء مواد ممنوعه کلاس S1 می باشد در نمونه وی تایید شد.

با استناد به ماده 1-8-10 این ورزشکار به مدت 4 سال از فعالیت در تمامی حوزه های ورزش محروم می شود، اما با عنایت پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات معین شده توسط ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو یک سال از محرومیت وی کاسته و به 3 سال محرومیت از تاریخ 1402/05/23 لغایت 1405/05/22 محکوم می گردد.

اما ورزشکار رشته وزنه برداری که به دلیل نرسیدن به سن قانونی هویت ایشان محرمانه خواهد ماند، نمونه وی در زمان برگزاری اردوی تیم ملی در تاریخ 1402/04/04اخذ شد که با اعلام آزمایشگاه مرجع وجود ماده “استانوزولول” از گروه ماده ممنوعه S1 لیست ممنوعه وادا در نمونه وی تایید گردید.

با استناد به ماده 1-8-10 وی 4 سال از فعالیت ورزشی محروم می شود، اما با عنایت به پذیرش تخلف توسط این ورزشکار، کمیته انضباطی ایران نادو وی را به 3 سال محرومیت(1402/05/17لغایت 1405/05/16)در تمامی حوزه های ورزش محکوم کرد.»

 

دکمه بازگشت به بالا