سیاسی

آیا می‌توان به غرب اعتماد کرد؟عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: بیانیه سه کشور اروپایی درباره عدم انجام تعهدات به سخره گرفتن حقوق بین الملل و تعهدات بین‌المللی است. این بیانیه بار دیگر ثابت کرد که غرب زمانی که مسئله پایبندی به تعهدات در میان باشد، ‌قابل اعتماد نیست.

به گزارش ایلنا،  عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بیانیه سه کشور اروپایی درباره عدم انجام تعهدات به سخره گرفتن حقوق بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی است. این بیانیه بار دیگر ثابت کرد که غرب زمانی که مسئله پایبندی به تعهدات در میان باشد، ‌قابل اعتماد نیست.

با این رویه، آیا می‌توان به غرب اعتماد کرد؟

 

 

دکمه بازگشت به بالا