عکس و فیلم

فیلم| قصهٔ آیتک

قسمت پنجم گزارش‌مستند «رمزِ چهارده‌صفریک» به قصۀ أسرا پناهی می‌پردازد.

این گزارش‌ها بر اساس کتاب «دروغ زن، زندگی، آزادی» تهیه شده است.

دکمه بازگشت به بالا