دانش و فناوری

دستورالعمل حمایت از پژوهشگران پسادکتری اصلاح شد

بنیاد علم ایران اعلام کرد؛

براساس اعلام بنیاد علم ایران، فاصله مجاز بین فارغ‌التحصیلی تا ارسال پسادکتری در بنیاد ملی علم ایران از ۳ سال به ۵ سال افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی علم ایران (INSF)، با عنایت به رسالت بنیاد ملی علم ایران مبنی بر حمایت موثر از پژوهشگران جامعه، بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل حمایت از پژوهشگران دوره پسادکتری در جلسه ۲۱۳ کمیته تخصصی به شرح زیر اصلاح شد.

“در مورد دستورالعمل حمایت از طرح‌های پسادکتری بنیاد ملی علم ایران در مورد شرایط پژوهشگر که فاصله مجاز بین فارغ‌التحصیلی تا ارسال پسادکتری در صندوق ۳ سال ذکر شده است، مقرر شد این فاصله تا ۵ سال افزایش یابد. مشروط بر اینکه در این سال‌ها پژوهشگر متقاضی، فعالیت‌های پژوهشی داشته باشد.”

دکمه بازگشت به بالا