سیاسی

آتش توهین و تحریف، حریف حقیقت قرآن نمی‌شودرئیس‌جمهور سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل را با دفاع از قرآن و محکوم کردن اهانت به این کتاب آسمانی آغاز کرد.

به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به اقدامات موهن به قرآن در برخی جوامع غربی، گفت: خدمت به محرومان، وفای به عهد، مبارزه با فقر و فحشا و بی‌عدالتی محتوای قرآن است. آیا این نخستین بار است که قرآن را می‌سوزانند؟ این مفاهیم تمدن‌ساز قرآن برای انسان هرگز نمی‌سوزد و ابدی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت قرآن نمی‌شود. 

وی افزود: سوزاندن قرآن، منع حجاب در مدارس و تبعیض‌هایی نظیر آن شایسته انسان معاصر نیست و پشت پرده این نفرت پراکنی طراحی بزرگتری وجود دارد.

رئیسی با بیان اینکه امروز جنایت علیه بشریت فقط استعمار ملت‌ها نیست بلکه هجوم به نهاد خانواده هم جنایت علیه بشریت است، اظهار کرد: تلاش برای حذف مفاهیم متعالی نظیر مادر، پدر و خانواده طبیعی، اقداماتی است که موجب انقطاع نسل بشر است. ما امروز نیازمند جنبش جهانی تعهد به خانواده هستیم.

این خبر تکمیل می‌شود

دکمه بازگشت به بالا