اقتصاد

تولید ۶۵ میلیون متر مکعب گاز از میدان خانگبرانبا اقدامات صورت گرفته در میدان گازی خانگیران در فصل سرد سال حدود ۶۵ میلیون متر مکعب گاز در روز تولید می شود.

به گزارش ایلنا از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران،  مهدی حیدری  درباره تامین امنیت انرژی شمال شرق کشور اطهار داشت: شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق از شرکتهای تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،  مسئولیت تولید، فرآورش و انتقال گاز و مایعات گازی از میدان‌های خانگیران و گنبدلی در شمال شرق کشور را عهده‌دار است و عملکرد این شرکت تاثیر بسزایی در تامین انرژی پایدار شرق کشور با حفظ و صیانت از منابع ملی دارد.

حیدری به افزایش نرخ تزریق گاز در مخزن شوریجه اشاره کرد و افزود : فعالیت بسیار مهم شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با همکاری شرکت ملی گاز ایران در بحث ذخیره سازی گاز طبیعی متمرکز است که در هشت ماه گرم سال گاز به مخزن تزریق و در چهار ماه سرد بازتولید گاز صورت می گیرد.

مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی تصریح کرد: اتفاق خوبی که افتاده ، توانستیم با سه دستگاه کمپرسور نرخ تزریق را بالا ببریم و  آمادگی تزریق بیشتر نسبت به سال گذشته را داریم و به نوعی می‌توان گفت این مهم‌ترین و شاخص‌ترین فعالیت همکاران در شرکت نفت و گاز شرق است. همچنین با اقدامات صورت گرفته در میدان گازی خانگیران در فصل سرد سال حدود ۶۵ میلیون متر مکعب گاز در روز تولید می شود.

دکمه بازگشت به بالا