کشف ژنهایی که احتمال مرگ آفرینی کرونا را افزایش می دهد

محققان ۵ ژنی را شناسایی کرده اند که احتمالا شدید شدن کووید۱۹ و مرگ افراد در نتیجه ابتلا به بیماری را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان ۵ ژن جدید کشف کرده اند که احتمال بستری شدن بیماران کووید۱۹ در بخش مراقبت های ویژه و فوت آنها را افزایش می دهد.

دانشگاه ادینبرا این تحقیق  را براساس دی ان ای جمع آوری شده از ۲۷۰۰ بیمار کووید۱۹ در ۲۰۸ بخش مراقبت های ویژه در سراسر انگلیس انجام داده است.

تمام موارد از نمونه های شدید ابتلا به کووید۱۹ بوده اند که ۲۲ درصد آنها فوت کردند و ۷۴ درصد بدون ونتیلاتور قادر به تنفس نبودند.

اطلاعات ژنتیک این بیماران با ۱۰۰ هزار شهروند انگلیسی مقایسه و ۵ ژن ردیابی شد که میان موارد ابتلای شدید کووید۱۹ شایع بود.

محققان ادعا می کنند کشف این ۵ژن رویدادی خارق العاده است.

اطلاع داشتن از ژن هایی که در نمونه های شدید ابتلا به کووید۱۹ وجود دارد به محققان کمک می کند داروهای موجود با تاثیرگذاری احتمالی در درمان این بیماری را شناسایی کنند.

دو مورد از ژن های کشف شده در کروموزوم ۱۹ به نامهای  TYK۲و DPP۹  و یک ژن در کروموزوم ۲۱ به نام IFNAR۲  قرار دارند. ژن CCR۲ در کروموزوم ۴ و OAS۱ در کروموزوم ۱۲ قرار دارند.

ارتباط عمیق این ژن ها را می توان دلیل شدت کووید۱۹ در برخی افراد مشاهده کرد. پژوهش مذکور نشان دهنده اهمیت ژن های خاص در ابتلا به کووید۱۹ است. 

این گزارش در نشریه نیچر منتشر شده است.

خبرگزاری مهر

خروج از نسخه موبایل