عکس و فیلم

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

طوفانهای خورشیدی ذراتی از جنس الکترون و پروتون و یونهای سنگین هستند که در پی انفجارات سطحی خورشید از آن جدا شده و به سوی فضا از جمله زمین می آیند. تنها اثر شدید این طوفان همان پدیده شفق قطبی است. این اشعه ها و ضربات طوفان خورشیدی، به طور مستقیم زمین را مورد اصابت قرار نمی‌دهد. خوشبختانه میدان مغناطيسی زمين مانند سپری جلو بسياری از اين تشعشعات را می‌گيرد و این میدان مغناطیسی موجب می شود پدیده طوفان خورشیدی تبدیل به رخدادی زیبا به نام شفق قطبی شود.

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق‌های قطبی معمولاً از سپتامبر تا اکتبر و از مارس تا آوریل اتفاق می‌افتند. بعضی از قبایل کانادایی به این پدیده رقص ارواح می‌گویند.

به شفق‌ های قطبی، نور قطب شمال هم گفته می‌شود، زیرا آنها فقط در نیم کره‌ شمالی رویت می‌شوند

شفق‌ قطبی در نزدیکی قطب مغناطیسی شمالی زمین به صورت سبز بر افروخته و در هنگام طلوع خورشید به صورت قرمز کمرنگ دیده می‌شود.

هر چقدر به قطب شمال نزدیک می‌شوید، باتوجه به مجاورت با قطب مغناطیسی شمالی زمین احتمال بیشتری می‌رود که بتوانید آنها را ببینید.

شفق قطبی به زبان فارسی: سرخی خورشید در سپیده دم - سرخی کرانه آفتاب

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

در شهرهای شمالی کانادا که بسیار نزدیک به قطب هستند امکان رویت آنها بسیار زیاد است.

بعضی از قبایل کانادایی به این پدیده رقص ارواح می‌گویند

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق‌های قطبی معمولاً از سپتامبر تا اکتبر و از مارس تا آوریل اتفاق می‌افتند. بعضی از قبایل کانادایی به این پدیده رقص ارواح می‌گویند.

به شفق‌ های قطبی، نور قطب شمال هم گفته می‌شود، زیرا آنها فقط در نیم کره‌ شمالی رویت می‌شوند

شفق‌ قطبی در نزدیکی قطب مغناطیسی شمالی زمین به صورت سبز بر افروخته و در هنگام طلوع خورشید به صورت قرمز کمرنگ دیده می‌شود.

هر چقدر به قطب شمال نزدیک می‌شوید، باتوجه به مجاورت با قطب مغناطیسی شمالی زمین احتمال بیشتری می‌رود که بتوانید آنها را ببینید.

شفق قطبی به زبان فارسی: سرخی خورشید در سپیده دم - سرخی کرانه آفتاب

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

در شهرهای شمالی کانادا که بسیار نزدیک به قطب هستند امکان رویت آنها بسیار زیاد است.

بعضی از قبایل کانادایی به این پدیده رقص ارواح می‌گویند

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

شفق قطبی؛ پدیده‌ جذّابِ جوّی

دکمه بازگشت به بالا