عکس و فیلم

فرهنگ و اصالت نقش بر فرش ترکمن

گنبد کاووس- فرش بافی از نسل های گذشته بین مردم ترکمن انتقال یافته و در زندگی آن ها تنیده شده است.


دریافت
27 MB

آگهی
دکمه بازگشت به بالا