آیت الله خاتمی از پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد

عضو فقهای شورای نگهبان از پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان روز چهارشنبه (۱۹ آذر) با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان ضمن بازدید از نمایشگاه محصولات و منشورات پژوهشکده شورای نگهبان، در جریان فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشکده شورای نگهبان قرار گرفت.

در این بازدید که عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز حضور داشتند، مدیران پژوهشکده گزارشی از فعالیت‌های هر بخش ارائه کردند.

آیت الله خاتمی در این بازدید ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته، پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی قم را افتخار شورای نگهبان دانست و گفت: کار کارشناسی در بازوهای مشورتی شورای نگهبان بسیار خردمندانه است و نتیجه این کار در صحن جلسات شورای نگهبان ملموس است.

خبرگزاری مهر

خروج از نسخه موبایل