سیاسی

دیدار رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی بامعاون ستادمشترک دفاعی هندوستان

در جریان سفر به دهلی نو انجام شد؛

در ادامه دیدارهای برنامه ریزی شده برای هئیت ایرانی دانشگاه عالی دفاع ملی از هند رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با معاون ستاد مشترک دفاعی هند دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای برنامه ریزی شده برای هئیت ایرانی دانشگاه عالی دفاع ملی از هند، روز گذشته سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی به همراه اعضای هیئت ایرانی با معاون ستاد مشترک دفاعی هند دیدار کردند و دو طرف در خصوص ابعاد مختلف همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی میان دانشگاه عالی دفاع ملی و دیگر مراکز علمی و پژوهشی راهبردی هند با یکدیگر گفتگو نموده و توافق نمودند تا پیش نویس تفاهم نامه همکاری‌های آموزشی و علمی و پژوهشی میان دو طرف با سرعت بیشتری مورد بررسی گردیده و به امضای طرفین برسد.

بعد از این ملاقات، معاون ستاد مشترک دفاعی هند خبر این ملاقات را توئیت کرد. در متن این توئیت آمده است: امروز هیئتی از دانشگاه عالی دفاع ملی ایران به سرپرستی ژنرال اسماعیل احمدی مقدم با معاون ستاد مشترک ارتش هند ملاقات و در خصوص حوزه‌های مختلف همکاری با یکدیگر گفتگو کردند.

دکمه بازگشت به بالا