شهرستان ها

بوی ماه مهر و آغاز سال تحصیلی در قزوین

ماه مهر فصل درس، مشق و مدرسه از راه رسیده است و دانش آموزان سال تحصیلی جدید را در سراسر استان قزوین آغاز کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا