جامعه

تغییر اقلیم چه پیامدهایی برای کشور داشته است؟

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: پدیده تغییر اقلیم در کره زمین سبب وقوع شرایط ناهنجار جوی شده است به طوری که سال گذشته آبی بارها شاهد وقوع آب و هوای شدید و رکوردهای جدید جوی در کشور بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: همانطور که سازمان‌های بین المللی اعلام کردند، تابستان ۲۰۲۳ گرم‌ترین تابستان از زمان ثبت رکوردهای جوی بوده است این به این معناست که اتمسفر زمین گرم‌تر شده و تعادل بین جو و اقیانوس از بین رفته است.

وی افزود: این شرایط سبب وقوع مکرر پدیده‌های حدی و رکوردار در دنیا شده است. در کشور ما نیز این اتفاق رخ داده است برای نمونه علی رغم اینکه سال گذشته پوشش برف قابل ملاحظه‌ای نداشتیم اما یکی ۲ بارش در کشور اتفاق افتاد که در سال‌های اخیر بی سابقه یا کم سابقه بود.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: در بخش دما نیز چند رکورد دمایی جدید در زمستان و سایر فصل‌ها به ثبت رسید.

تاج بخش اضافه کرد: افزایش دما منحصر با تابستان نبود بلکه بهار و زمستان نیز گرم‌تر از نرمال بود اما چون دما در تابستان روند افزایشی دارد تغییرات افزایشی دما محسوس‌تر بود.

وی افزود: بارش شدیدی که تابستان ۱۴۰۱ در کشور رخ داد و بیش از ۲۰ استان را درگیر کرد نیز یکی از نشانه‌های تغییر اقلیم است. این بارش‌ها در نتیجه تقویت سیستم‌های موسمی در کشور اتفاق افتاد و ما شاهد رگبارهای بسیار شدید در بسیاری از استان‌ها بودیم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: اینها پیادمدهایی است که از دیدگاه هواشناسی ناشی از تغییر اقلیم در دنیا دیده می‌شود.

تاج بخش گفت: این موضوع سبب شده تا مصارف هم در حوزه صنعت و خانگی بیشتر شود، بنابراین ضرورت اینکه ما یک برنامه ملی برای برنامه مصرف بر اساس منابع داشته باشیم ضروری است.

دکمه بازگشت به بالا